Наградата за принос в развитието
на интелектуалната собственост

През 2006г. Националният портал за интелектуална собственост учредява специална награда за заслуги към интелектуалната собственост в България. Почетният диплом се връчва веднъж годишно на личности, чиято активна и всеотдайна работа е допринесла за развитието на интелектуалната собственост в България и популяризирането й в обществото.

Тази престижна награда цели да отличи хора с активна позиция и изявено отношение към проблемите на интелектуалната собственост, хора дейно ангажирани с мисията по издигне мястото и ролята на интелектуалния труд в съвременното общество.

Тази награда е признание за ежедневния труд на изобретатели, преподаватели, юристи, културни дейци, представители по индустриална собственост, както и на бизнесмени, институции и компании, които чрез своята дейност съдействат и помагат за израстването на интелектуалната сфера и увеличаването на нейното влияние и значение в ежедневието.