За повече контакти

гр. София 1164,
ул. „Митрополит Кирил Видински“6-8, вх.8 етаж 2, офис 2
тел. +359 0878 162 073
факс: +359 2 8162066

Надежда Драгомирова – Координатор
e-mail: editor@ipbulgaria.com