Мария Серкеджиева

Адвокат, представител по индустриална собственост, медиатор, преподавател по немско право в СУ “Св.Климент Охридски“, бивш заместник-министър на правосъдието, председател на УС на сдружение „Евроинтеграция“.

Номинацията на г-жа Мария Серкеджиева получихме от г-н Христо Лъвчиев, заместник-председател на Русенския клуб по Евроинтеграция: “Имам удоволствието да ви представя номинацията на г-жа Мария Серкеджиева - един човек, който е направил много за защитата и развитието на интелектуалната собственост в България като председател на Сдружение „Евроинтеграция“, като преподавател в Софийския университет „Св.Климент Охридски“, като финансов консултант в Eurolife и като юрист. Надяваме се достойнствата на Мария Серкеджиева да бъдат правилно оценени и получи признанието на Комитета“. Тук може да намерите и допълнителните мотиви към номинацията на г-жа Серкеджиева.